AMD B550 / A520
Danh mục
Hãng sản xuất
Số khe RAM
Dung lượng RAM tối đa
Tìm thấy 27 sản phẩm
MSI B550-A PRO
Mã SP: B550-A PRO
MSI B550-A PRO
3.699.000đ
MSI B550-A PRO
- Giá bán: 3.699.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
MSI MAG B550 Tomahawk
Mã SP: MAG B550 TOMAHAWK
MSI MAG B550 Tomahawk
5.270.000đ
MSI MAG B550 Tomahawk
- Giá bán: 5.270.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Gigabyte TRX40 AORUS Pro Wifi
Mã SP: TRX40 AORUS PRO WIFI
Gigabyte TRX40 AORUS Pro Wifi
11.800.000đ
Gigabyte TRX40 AORUS Pro Wifi
- Giá bán: 11.800.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Gigabyte B550 AORUS Master
Mã SP: B550 AORUS MASTER
Gigabyte B550 AORUS Master
7.450.000đ
Gigabyte B550 AORUS Master
- Giá bán: 7.450.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
GIGABYTE B550 VISION D-P
Mã SP: B550 VISION D-P
GIGABYTE B550 VISION D-P
6.990.000đ
GIGABYTE B550 VISION D-P
- Giá bán: 6.990.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Gigabyte B550 AORUS Pro AC
Mã SP: B550 AORUS PRO AC
Gigabyte B550 AORUS Pro AC
5.100.000đ
Gigabyte B550 AORUS Pro AC
- Giá bán: 5.100.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
GIGABYTE B550 AORUS Pro V2
Mã SP: B550 AORUS PRO V2
GIGABYTE B550 AORUS Pro V2
4.750.000đ
GIGABYTE B550 AORUS Pro V2
- Giá bán: 4.750.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Gigabyte B550I AORUS Pro AX
Mã SP: B550I AORUS PRO AX
Gigabyte B550I AORUS Pro AX
4.600.000đ
Gigabyte B550I AORUS Pro AX
- Giá bán: 4.600.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
GIGABYTE B550 AORUS Elite V2
Mã SP: B550 AORUS ELITE V2
GIGABYTE B550 AORUS Elite V2
4.150.000đ
GIGABYTE B550 AORUS Elite V2
- Giá bán: 4.150.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Gigabyte B550M AORUS Pro
Mã SP: B550M AORUS PRO
Gigabyte B550M AORUS Pro
3.300.000đ
Gigabyte B550M AORUS Pro
- Giá bán: 3.300.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Gigabyte B550M AORUS Elite
Mã SP: B550M AORUS ELITE
Gigabyte B550M AORUS Elite
2.780.000đ
Gigabyte B550M AORUS Elite
- Giá bán: 2.780.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Gigabyte B550M DS3H
Mã SP: B550M-DS3H
Gigabyte B550M DS3H
2.500.000đ
Gigabyte B550M DS3H
- Giá bán: 2.500.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng

© 2021 Nguyễn PC - Built by Hurasoft