Intel B560 / H510
Danh mục
Hãng sản xuất
Socket
Số khe RAM
Dung lượng RAM tối đa
Tìm thấy 32 sản phẩm
GIGABYTE B560M Gaming HD
Mã SP: B560M GAMING HD
GIGABYTE B560M Gaming HD
2.390.000đ
GIGABYTE B560M Gaming HD
- Giá bán: 2.390.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
GIGABYTE B560M D2V
Mã SP: B560M D2V
GIGABYTE B560M D2V
2.450.000đ
GIGABYTE B560M D2V
- Giá bán: 2.450.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
GIGABYTE B560M DS3H
Mã SP: B560M DS3H
GIGABYTE B560M DS3H
2.690.000đ
GIGABYTE B560M DS3H
- Giá bán: 2.690.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
GIGABYTE B560M DS3H AC
Mã SP: B560M DS3H AC
GIGABYTE B560M DS3H AC
3.150.000đ
GIGABYTE B560M DS3H AC
- Giá bán: 3.150.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
GIGABYTE B560M D3H
Mã SP: B560M D3H
GIGABYTE B560M D3H
3.200.000đ
GIGABYTE B560M D3H
- Giá bán: 3.200.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
GIGABYTE B560M AORUS Elite
Mã SP: B560M AORUS ELITE
GIGABYTE B560M AORUS Elite
3.500.000đ
GIGABYTE B560M AORUS Elite
- Giá bán: 3.500.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
GIGABYTE B560M AORUS Pro
Mã SP: B560M AORUS PRO
GIGABYTE B560M AORUS Pro
3.600.000đ
GIGABYTE B560M AORUS Pro
- Giá bán: 3.600.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
GIGABYTE B560M AORUS Pro AX
Mã SP: B560M AORUS PRO AX
GIGABYTE B560M AORUS Pro AX
4.400.000đ
GIGABYTE B560M AORUS Pro AX
- Giá bán: 4.400.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
GIGABYTE B560I AORUS Pro AX
Mã SP: B560I AORUS PRO AX
GIGABYTE B560I AORUS Pro AX
4.650.000đ
GIGABYTE B560I AORUS Pro AX
- Giá bán: 4.650.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
GIGABYTE B560 AORUS Pro AX
Mã SP: B560 AORUS PRO AX
GIGABYTE B560 AORUS Pro AX
5.200.000đ
GIGABYTE B560 AORUS Pro AX
- Giá bán: 5.200.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
GIGABYTE H510M H
Mã SP: H510M H
GIGABYTE H510M H
1.950.000đ
GIGABYTE H510M H
- Giá bán: 1.950.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng
GIGABYTE H510M DS2V
Mã SP: H510M-DS2V
GIGABYTE H510M DS2V
2.000.000đ
GIGABYTE H510M DS2V
- Giá bán: 2.000.000đ
- Bảo hành: 36 tháng
- Kho hàng: Còn hàng

© 2021 Nguyễn PC - Built by Hurasoft