Pump - Bơm và phụ kiện bơm
Tìm thấy 24 sản phẩm
Bitspower Tản Nhiệt Pump DDC (Vàng)
Mã SP: BP-DDCPC-GD
Bitspower Tản Nhiệt Pump DDC (Vàng)
890.000đ
Bitspower Tản Nhiệt Pump DDC (Vàng)
- Giá bán: 890.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Bitspower Tản Nhiệt Pump DDC (Bạc)
Mã SP: BP-DDCPC-SL
Bitspower Tản Nhiệt Pump DDC (Bạc)
890.000đ
Bitspower Tản Nhiệt Pump DDC (Bạc)
- Giá bán: 890.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Bitspower Tản Nhiệt Pump DDC (Trắng)
Mã SP: BP-DDCPC-WH
Bitspower Tản Nhiệt Pump DDC (Trắng)
890.000đ
Bitspower Tản Nhiệt Pump DDC (Trắng)
- Giá bán: 890.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Bitspower Premium Top DDC Magic-Cube (Acrylic)
Mã SP: BP-PMCTDDCTPAC-CL
Bitspower Premium Top DDC Magic-Cube (Acrylic)
890.000đ
Bitspower Premium Top DDC Magic-Cube (Acrylic)
- Giá bán: 890.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Bitspower Pump DDC 3.2 PWM
Mã SP: BP-DDCPLS32-PWM
Bitspower Pump DDC 3.2 PWM
2.790.000đ
Bitspower Pump DDC 3.2 PWM
- Giá bán: 2.790.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Bitspower Pump D5 Vario Motor - PWM
Mã SP: BP-D5VM-PWM
Bitspower Pump D5 Vario Motor - PWM
2.890.000đ
Bitspower Pump D5 Vario Motor - PWM
- Giá bán: 2.890.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Bitspower Combo D5 (Acrylic TOP S + MOD Kit V2 Matt Black)
Mã SP: BP-D5TMACSV2-CLMBK
Bitspower Combo D5 (Acrylic TOP S + MOD Kit V2 Matt Black)
2.090.000đ
Bitspower Combo D5 (Acrylic TOP S + MOD Kit V2 Matt Black)
- Giá bán: 2.090.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Bitspower Pump D5 Vario Motor
Mã SP: BP-D5VM
Bitspower Pump D5 Vario Motor
2.590.000đ
Bitspower Pump D5 Vario Motor
- Giá bán: 2.590.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Bitspower Top D5
Mã SP: BP-D5TOPACS-BK
Bitspower Top D5
1.490.000đ
Bitspower Top D5
- Giá bán: 1.490.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Bitspower DDC TOP Reservoir Adaptor (Clear Acrylic)
Mã SP: BP-DDCRAAC-CL
Bitspower DDC TOP Reservoir Adaptor (Clear Acrylic)
490.000đ
Bitspower DDC TOP Reservoir Adaptor (Clear Acrylic)
- Giá bán: 490.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Bitspower DDC TOP Reservoir Adaptor Digital RGB (Acrylic)
Mã SP: BP-DDCRPCL-DRGB
Bitspower DDC TOP Reservoir Adaptor Digital RGB (Acrylic)
1.200.000đ
Bitspower DDC TOP Reservoir Adaptor Digital RGB (Acrylic)
- Giá bán: 1.200.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Bitspower DDC Reservoir Combo 150 RGB-PWM
Mã SP: BP-PDC150RGB-PWM
Bitspower DDC Reservoir Combo 150 RGB-PWM
4.490.000đ
Bitspower DDC Reservoir Combo 150 RGB-PWM
- Giá bán: 4.490.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng

© 2021 Nguyễn PC - Built by Hurasoft