Radiator - Két làm mát nước
Hãng sản xuất
Tìm thấy 11 sản phẩm
Bitspower Radiator Leviathan SF 140
Mã SP: BP-NLSF140-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan SF 140
1.490.000đ
Bitspower Radiator Leviathan SF 140
- Giá bán: 1.490.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Bitspower Radiator Leviathan SF 280
Mã SP: BP-NLSF280-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan SF 280
1.990.000đ
Bitspower Radiator Leviathan SF 280
- Giá bán: 1.990.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Kích thước (LxWxH): 312x140x29,6 mm 16 Fins đồng FPI 25 Micron
Bitspower Radiator Leviathan SF 240
Mã SP: BP-NLSF240-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan SF 240
1.790.000đ
Bitspower Radiator Leviathan SF 240
- Giá bán: 1.790.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Kích thước (LxWxH): 278x120x29,6 mm 16 Fins đồng FPI 25 Micron
Bitspower Radiator Leviathan SF 360
Mã SP: BP-NLSF360-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan SF 360
2.090.000đ
Bitspower Radiator Leviathan SF 360
- Giá bán: 2.090.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Kích thước (LxWxH): 398x120x29,6 mm 16 Fins đồng FPI 25 Micron
Bitspower Radiator Leviathan SF 120
Mã SP: BP-NLSF120-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan SF 120
1.290.000đ
Bitspower Radiator Leviathan SF 120
- Giá bán: 1.290.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Kích thước (LxWxH): 158x120x29,6 mm 16 Fins đồng FPI 25 Micron
Bitspower Radiator Leviathan XF 420
Mã SP: BP-NLSF120-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan XF 420
3.890.000đ
Bitspower Radiator Leviathan XF 420
- Giá bán: 3.890.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Kích thước (LxWxH): 158x120x29,6 mm 16 Fins đồng FPI 25 Micron
Bitspower Radiator Leviathan XF 480
Mã SP: BP-NLXF480-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan XF 480
3.490.000đ
Bitspower Radiator Leviathan XF 480
- Giá bán: 3.490.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Kích thước (LxWxH): 518x120x54 mm 16 Fins đồng FPI 25 Micron
Bitspower Radiator Leviathan XF 360
Mã SP: BP-NLXF360-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan XF 360
2.690.000đ
Bitspower Radiator Leviathan XF 360
- Giá bán: 2.690.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Kích thước (LxWxH): 398x120x54 mm 16 Fins đồng FPI 25 Micron
Bitspower Radiator Leviathan XF 240
Mã SP: BP-NLXF240-F4PB
Bitspower Radiator Leviathan XF 240
1.990.000đ
Bitspower Radiator Leviathan XF 240
- Giá bán: 1.990.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Kích thước (LxWxH): 278x120x54 mm 16 Fins đồng FPI 25 Micron
Bitspower Radiator Tarasque II 360S
Mã SP: BPTAN-NLS360-F2PB
Bitspower Radiator Tarasque II 360S
1.590.000đ
Bitspower Radiator Tarasque II 360S
- Giá bán: 1.590.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Bitspower Radiator Tarasque 240
Mã SP: BPTAN-NLS240-F2PB
Bitspower Radiator Tarasque 240
1.390.000đ
Bitspower Radiator Tarasque 240
- Giá bán: 1.390.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Kích thước (LxWxH): 273,5x120x24,5 MM

© 2021 Nguyễn PC - Built by Hurasoft