Ram Corsair
Tìm thấy 30 sản phẩm
Ram Desktop Corsair Vengeance RS RGB 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
Ram Desktop Corsair Vengeance RS RGB 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 1.250.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Dòng RAM hiệu suất cao của Corsair Dung lượng 8Gb (1x8GB) LED RGB Bus 3200Mhz
Ram Desktop Corsair Vengeance RS RGB 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
Ram Desktop Corsair Vengeance RS RGB 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 2.350.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Dòng RAM hiệu suất cao của Corsair Dung lượng 16Gb (1x16GB) LED RGB Bus 3200Mhz
Ram Desktop Corsair Vengeance RS RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
Ram Desktop Corsair Vengeance RS RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 2.550.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Dòng RAM hiệu suất cao của Corsair Dung lượng 16Gb (2x8GB) LED RGB Bus 3200Mhz
Ram Desktop Corsair Vengeance RS RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
Ram Desktop Corsair Vengeance RS RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Giá bán: 2.850.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Dòng RAM hiệu suất cao của Corsair Dung lượng 16Gb (2x8GB) LED RGB Bus 3600Mhz
Ram Desktop Corsair Vengeance RS RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
Ram Desktop Corsair Vengeance RS RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
- Giá bán: 4.850.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
Dòng RAM hiệu suất cao của Corsair Dung lượng 32Gb (2x16GB) LED RGB Bus 3200Mhz
Ram Corsair Vengeance LPX 8GB (1 x 8GB) DDR4 Bus 2666MHz C16
Ram Corsair Vengeance LPX 8GB (1 x 8GB) DDR4 Bus 2666MHz C16
- Giá bán: 1.370.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Ram Corsair Vengeance LPX 8GB (1 x 8GB) DDR4 Bus 3000MHz C15
Ram Corsair Vengeance LPX 8GB (1 x 8GB) DDR4 Bus 3000MHz C15
- Giá bán: 1.430.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Ram Corsair Vengeance LPX 8GB (1 x 8GB) DDR4 Bus 3200MHz C16
Ram Corsair Vengeance LPX 8GB (1 x 8GB) DDR4 Bus 3200MHz C16
- Giá bán: 1.480.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Ram Corsair Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 Bus 2666MHz C16
Ram Corsair Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 Bus 2666MHz C16
- Giá bán: 2.890.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Ram Corsair Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 Bus 3000MHz C15
Ram Corsair Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 Bus 3000MHz C15
- Giá bán: 2.920.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Ram Corsair Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 Bus 3200MHz C16
Ram Corsair Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 Bus 3200MHz C16
- Giá bán: 2.950.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Ram Corsair Vengeance LPX 16GB (1 x 16GB) DDR4 Bus 3000MHz C16
Ram Corsair Vengeance LPX 16GB (1 x 16GB) DDR4 Bus 3000MHz C16
- Giá bán: 2.790.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ

© 2021 Nguyễn PC - Built by Hurasoft