VGA - Card màn hình Nvidia
Tìm thấy 201 sản phẩm
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3080 Ti OC Edition 12GB GDDR6X - Đen
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3080 Ti OC Edition 12GB GDDR6X - Đen
- Giá bán: 50.610.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3090 White OC Edition 24GB GDDR6X
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3090 White OC Edition 24GB GDDR6X
- Giá bán: 69.420.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X - Đen
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X - Đen
- Giá bán: 65.420.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3080 Ti 12GB GDDR6X - Đen
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3080 Ti 12GB GDDR6X - Đen
- Giá bán: 50.270.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX 3080 White OC Edition 10GB GDDR6X - Trắng
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX 3080 White OC Edition 10GB GDDR6X - Trắng
- Giá bán: 41.450.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3080 V2 White OC Edition 10GB GDDR6X - Trắng
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3080 V2 White OC Edition 10GB GDDR6X - Trắng
- Giá bán: 36.960.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3080 10GB GDDR6X - Đen
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3080 10GB GDDR6X - Đen
- Giá bán: 36.460.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3070 Ti OC Edition 8GB GDDR6X - Đen
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3070 Ti OC Edition 8GB GDDR6X - Đen
- Giá bán: 29.300.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Còn hàng
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3070 Ti 8GB GDDR6X - Đen
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3070 Ti 8GB GDDR6X - Đen
- Giá bán: 28.970.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3070 White Edition 8GB GDDR6X - Trắng
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3070 White Edition 8GB GDDR6X - Trắng
- Giá bán: 29.800.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX 3070 OC Edition 8GB GDDR6 - Đen
VGA Asus ROG Strix GeForce RTX 3070 OC Edition 8GB GDDR6 - Đen
- Giá bán: 28.630.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
VGA Asus ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB GDDR6X - Đen
VGA Asus ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB GDDR6X - Đen
- Giá bán: 54.930.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ

© 2021 Nguyễn PC - Built by Hurasoft